Ingri Haraldsen

Aware

29.06-02.08.19

 

I Ingri Haraldsens utstilling møter publikum kamuflasjedrakter og sirlig utførte tegninger akkompagnert av et stemningsskapende lydarbeid. Utstillingen, som har fått navnet Aware, spiller med ulike blikk på vår bevissthet. Det å være klar over hva som påvirker oss og hva som foregår rundt oss, men også det å være fanget i sin egen verden, i form av å være for selvsentrert. Når individet – og ikke fellesskapet – er i sentrum. 

Vi er fortsatt flokkdyr. Bevissthet kan også sammenlignes med det å finne noe, men uten kunnskap for oversettelse. I en årvåken tilstand er vi oppmerksomme og skjerpet og kan lett bli trigget til en kamp- eller fluktreaksjon i møte med det ukjente.