Søk utstillingsplass 

Galleri Ö behandler søknader om utstillingsplass to ganger i året. Søknadsfrister annonseres i god tid før hver søknadsrunde. Kortfattet prosjektbeskrivelse, 5-10 bilder av aktuelle arbeider og CV samles i ett pdf-dokument og sendes til: post@galleriö.no 

Søknadsfrist for høst 2020/vår 2021 er nå passert. 

Neste frist vil bli annonsert, imellomtiden kan spørsmål knyttet til galleriet, dets visningsrom og kommende utstillingsprogram sendes til Galleri Ö pr. e-post.

 

Kunsthåndverkere som ønsker å være representert i galleributikken er også velkomne til å melde sin interesse. Hyllene skal fylles på med nye varer til vår/sommer 2021.