Søk utstillingsplass

Galleri Ö inviterer kunsthåndverkere og billedkunstnere til å søke utstillingsplass for høsten 2020. UTVIDET søknadsfrist: 19. januar 2020. Kortfattet prosjektbeskrivelse, 5-10 bilder av aktuelle arbeider og CV samles i ett pdf-dokument og sendes til: post@galleriö.no

Oppgi gjerne ønsket utstillingsperiode. Søknaden kan gjelde separatutstillinger, gruppeutstillinger eller kunstprosjekter av kortere varighet. Kunsthåndverkere som ønsker å være representert i galleributikken er også velkomne til å melde sin interesse.