Tjøtta Barnehage

Humlevenner

16.-30.01.20

Galleri Ö innleder det nye året med en utstilling som sender tankene mot vår og sommer. Utstillingen er et samarbeid med Tjøtta Barnehage, og tar utgangspunkt i et prosjekt som barnehagen har jobbet med siden våren 2017. Det hele startet med barnas interesse for humler. De så humlene ferdes på barnehagens uteområde, og nysgjerrigheten ble vekket. Siden den gang har barna i Tjøtta Barnehage utforsket humlenes liv – med egne humlehoteller, gjennom tegning, maling og forming har de studert de ulike humletypene som lever i Norge, og lært humla å kjenne. 

Utstillingen, som har fått navnet Humlevenner, inviterer publikum til å ta del i denne reisen. Her vil barna presentere de mange kreasjonene de har jobbet med i høst, og vi får mulighet til å lære mer om humlene gjennom barnas unike observasjoner. 

Tjøtta Barnehage består av totalt 11 barn i alderen 1-6 år, og alle barna deltar i utstillingen med ett eller flere kunstneriske bidrag. Kunstnerne vil være tilstede på åpningen og fremføre eget musikkinnslag.

Velkommen til vernissage torsdag 16. januar kl. 15.00.